(On)beperkt (t)huis

Locatie: Sint-Katelijne-Waver

Programma: kleinschalig woonproject voor meerderjarigen met een licht verstandelijke beperking

Jaar: 2020

In de huidige maatschappij wordt gestreefd naar een inclusieve maatschappij waarin ook personen met een beperking meer betrokken worden. In dit masterproject wordt een kleinschalig woonproject gecreëerd voor mensen met een licht verstandelijke beperking en een inwonend zorggezin.

In tegenstelling tot institutionele wooncentra biedt een kleinschalige woonvorm een optimaal thuisgevoel aan de bewoners. In dit project wordt rekening gehouden met 5 belangrijke elementen voor het creëren van een thuisgevoel, namelijk lichaamsbeweging, sociale contacten, betekenis, ervaringen en zelfontwikkeling.

Het doel van dit masterproject is om binnen een kleinschalig woonproject het thuisgevoel en welbevinden van de bewoners met een mentale beperking optimaal te stimuleren. Ook biedt het hele ontwerp vele mogelijkheden aan de bewoners waardoor een gevoel van autonomie, eigenwaarde en competentie gestimuleerd wordt. Kortom wordt de zelfontwikkeling van elk individu gestimuleerd.

Together / to-gather a home

Locatie: Karmelietessenklooster te Gent

Programma: Co-housing voor vijftigpulssers

Jaar: 2019

De vergrijzing van de bevolking is een actueel fenomeen dat ook in de architectuur gehoor krijgt. Ouderen blijven vaak in een te grote woning huisvesten nadat hun kinderen de ouderlijke woning verlaten. DE-LIVING is een organisatie dat op deze problematiek inspeelt door solidaire wooninitiatieven voor 55+’ers te creëren. Door te co-housen krijgen de ouderen nieuwe mogelijkheden om actief bij te dragen tot een gemeenschap waarin een grote verbondenheid tot stand komt.

Het voormalige slotklooster in het centrum van Gent staat momenteel leeg en DE-LIVING kocht het op om het pand nieuw leven in te blazen.  De inspirerende plek me een rijke geschiedenis biedt een geschikt herbestemmingsproject voor de creatie van 10 woonunites en collectieve functies. De typerende pandgang krijgt gemeenschappelijke functies zodat dit een levendige gang wordt. De woonunits worden gevestigd in de voormalige kamers. Om de woonunits meer woonoppervlakte en bijgevolg meer kwaliteiten te bieden, wordt aan elke unit een glazen structuur in de pandgang geplaatst. De glazen structuur fungeert als overgang tussen gemeenschappelijk en privaat.

Tijdens het hele ontwerpproces worden de authentieke elementen van het geklasseerde erfgoedpand in acht genomen. De bestaande structuur wordt zo veel mogelijk behouden zodat de geschiedenis van het pand nog voelbaar is. Daarnaast wordt de materialisatie en het meubilair afgestemd om de sfeer van het klooster te bewaren.

Mappa Mundo

Context: Work & Life – bridging a new work-life-balance

Programma: Meeneembare werkplek

Jaar: 2019

In samenwerking met RECOR HOME kregen we de kans om een nieuwe vorm te geven aan het actuele nieuwe werken. De criteria om plaats- en tijdafhankelijk te kunnen werken vormden de basis van het ontwerp. Het nieuwe werken vraagt niet alleen aangepast meubilair voor de inrichting van kantoren en thuiswerkplekken, maar het biedt ook de mogelijkheid voor de ontwikkeling van nieuwe producten en accessoires. Ik focuste me vooral op deze laatstgenoemden.

Met behulp van de Mappa Mundo kan men overal comfortabel werken met alles binnen handbereik. De openvouwbare tas kan rechtop gezet worden en op die manier een afscherming bieden om rustig te werken. Daarnaast zijn vele onderverdelingen voorzien zodat de werkattributen ordelijk opgeborgen kunnen worden.

De Mappa Mundo is in verschillende kleurencombinaties mogelijk waardoor de klant zijn of haar persoonlijkheid kan laten spreken. De stof is waterbestendig en bovendien verkrijgt de tas door de stof- en kleurkeuze een huiselijke uitstraling.

BEE-Kind

Locatie: Brigittijnenklooster te Borgloon

Programma: Herbestemming van een klooster

Jaar: 2019

In dit groepswerk wordt de productie en verkoop van ambachtelijke producten gecombineerd met begeleid zelfstandig wonen voor personen met een beperking. De productie wordt in de kijker gezet zodat bezoekers bij kunnen leren over de productieprocessen. Daarenboven biedt de plek inclusieve werkgelegenheid voor de bewoners en de omwonenden van het klooster.  

Het project noemt ‘Bee-Kind’ met een bij in het logo omdat het activiteit en een samenleving representeert. Binnen een bijenzwerm heeft elke bij zijn eigen functie en bijdrage tot het groepsgevoel. ‘Bee-kind’ kan ook geïnterpreteerd worden als ‘wees vriendelijk en begripvol’ voor elkaar. Dit refereert naar de samenwerking tussen de lokale gemeenschap en personen met een beperking.

90° Wonen

Locatie: Sint-Katelijne-Waver

Programma: gezinswoning

Jaar: 2018

Na het kantelen van de eigen ouderlijke woning wordt deze opnieuw ingedeeld tot een gezinswoning. Bestaande deuren worden gaten in de vloer en raamopeningen krijgen een nieuwe oriëntatie. De ruimten op zichzelf krijgen atypische vormen met speciale afmetingen. De kanteling geeft de ruimten een volledig nieuwe dimensie waardoor er geen sprake meer is van een typische woning. Ondanks dat het volume van de woning hetzelfde blijft, is de indeling opeens veel minder vanzelfsprekend.

Dankzij dit project gaat men anders kijken naar het begrip ‘wonen’ waardoor een interessante indeling bekomen wordt. Door ontwerpmatig problemen op te lossen, krijgen de atypische ruimten opnieuw kwaliteit.