(On)beperkt (t)huis

Locatie: Sint-Katelijne-Waver

Programma: kleinschalig woonproject voor meerderjarigen met een licht verstandelijke beperking

Jaar: 2020

In de huidige maatschappij wordt gestreefd naar een inclusieve maatschappij waarin ook personen met een beperking meer betrokken worden. In dit masterproject wordt een kleinschalig woonproject gecreëerd voor mensen met een licht verstandelijke beperking en een inwonend zorggezin.

In tegenstelling tot institutionele wooncentra biedt een kleinschalige woonvorm een optimaal thuisgevoel aan de bewoners. In dit project wordt rekening gehouden met 5 belangrijke elementen voor het creëren van een thuisgevoel, namelijk lichaamsbeweging, sociale contacten, betekenis, ervaringen en zelfontwikkeling.

Het doel van dit masterproject is om binnen een kleinschalig woonproject het thuisgevoel en welbevinden van de bewoners met een mentale beperking optimaal te stimuleren. Ook biedt het hele ontwerp vele mogelijkheden aan de bewoners waardoor een gevoel van autonomie, eigenwaarde en competentie gestimuleerd wordt. Kortom wordt de zelfontwikkeling van elk individu gestimuleerd.

Comments are closed.