Together / to-gather a home

Locatie: Karmelietessenklooster te Gent

Programma: Co-housing voor vijftigpulssers

Jaar: 2019

De vergrijzing van de bevolking is een actueel fenomeen dat ook in de architectuur gehoor krijgt. Ouderen blijven vaak in een te grote woning huisvesten nadat hun kinderen de ouderlijke woning verlaten. DE-LIVING is een organisatie dat op deze problematiek inspeelt door solidaire wooninitiatieven voor 55+’ers te creëren. Door te co-housen krijgen de ouderen nieuwe mogelijkheden om actief bij te dragen tot een gemeenschap waarin een grote verbondenheid tot stand komt.

Het voormalige slotklooster in het centrum van Gent staat momenteel leeg en DE-LIVING kocht het op om het pand nieuw leven in te blazen.  De inspirerende plek me een rijke geschiedenis biedt een geschikt herbestemmingsproject voor de creatie van 10 woonunites en collectieve functies. De typerende pandgang krijgt gemeenschappelijke functies zodat dit een levendige gang wordt. De woonunits worden gevestigd in de voormalige kamers. Om de woonunits meer woonoppervlakte en bijgevolg meer kwaliteiten te bieden, wordt aan elke unit een glazen structuur in de pandgang geplaatst. De glazen structuur fungeert als overgang tussen gemeenschappelijk en privaat.

Tijdens het hele ontwerpproces worden de authentieke elementen van het geklasseerde erfgoedpand in acht genomen. De bestaande structuur wordt zo veel mogelijk behouden zodat de geschiedenis van het pand nog voelbaar is. Daarnaast wordt de materialisatie en het meubilair afgestemd om de sfeer van het klooster te bewaren.

Comments are closed.